Miraç Gecesi

Miraç Mucizesi

 

Miraç kandilimizi bütün ümmet-I Muhammed’e ve içerisinde bize de hayırlı, uğurlu ve mübarek kılmasını her şeyin sahibi Sevgili Rabbimden niyaz ederim.

Miraç gecesi, gökyüzüne yürüyüş gecesi anlamına gelmektedir.

Bu gecenin yani Recep ayının  27. Gecesinde Yüce Rabbimizin en sevdiği Sevgilisi,  Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.s) Efendimize katından çok özel bir lütuf ve ikram olarak sunduğu müslümanların ve Ehl-i Kitabın o zamana kadar kıblesi olan Mescidi-i Aksa’dan gökyüzüne yükselip ve ahiret aleminin gösterildiği ve Yüce yaratıcımızın Huzur-u İlahi’ye çıkan ilk ve son beşer olma lütuflarına ve daha pek çok ikramlara mazhar olduğu kutsal bir gecemizdir.

Miraç Gecesi, bizim yaşadığımız zaman ve mekân hudutlarının dışında cereyan etmiş, akılların tahayyül etmekte güçlük çekeceği, ancak iman ile düşünenlerin idrak etmekte biraz daha kolaylık yaşayacağı bir husustur.

Resullullah Efendimiz(s.a.s)’e bu gecede üç şey verildi.

1-Her gün elli vakit sevaba denk, beş vakit namaz,

2-Bakara suresinin son iki ayeti, biz buna halk arasında Amenarrasulü dediğimiz iki ayet-i kerime

3- Muhammed Ümmetinin, Allah’a şirk koşmayan (yani Allah’ tan başka hiçbir şeyi ilah edinmemek),

fakat günahlara dalmaktan kendini kurtaramayan Müslümanlara cennet nimetinin nasip olacağı müjdesi Sevgili Peygamberimize verildi.

Dikkat ederseniz bu mübarek gecede Efendimize verilenler, Onun veya aile ve akrabalarının şahsına

Verilen güzellikler değil.   O’nun en çok sevdiği O’na tabi olup, Allah’ın sevgisi ve rızasına uygun hareket etme niyet ve çabasında olan biz Müslümanlar için, yani O’nun manevi ehli olanlar için.

Efendimizin biz ümmetine olan sevgisi, koruyucu ve himaye edici oluşunu Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresinde(128) şöyle buyurmaktadır:

-Andolsun ki; size içinizden sıkıntıya düşmeniz O’nun çok gücüne giden, size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgeyici bir elçi gelmiştir.

Onun en çok sevdiği Allah’tı, öyle ki Onu çok sevdiğinden ötürü, O’nun yarattığı en üstün varlık olan insanların Allah’a muti olanlarını, çok çok sevmekteydi ve o özel geceden kendisine ikram edilecek nimetlerin kendisi için değil,  ümmeti için ikram edilmesi O’nu en çok mutlu edecekti. Çünkü O Müslümanların mutlu olmasıyla, mutlu olan adeta fedakârlık, merhamet, şefkat ve muhabbet pınarıydı.

Evet, bu gece ve doğan sabahında doğan sabahın akşam ezanına kadar yapılabilecek en güzel ibadet Allah’a kul, Hz. Muhammed (s.a.s) ümmet-i olma nimetine bol bol şükür, günah, hata ve sürçmelerimizden ötürü özür,

O’nun en çok sevgilisinin gittiği o aydınlık yolda ve hidayette olabilmek için niyazdır.

 Ne mutluyum ki, ben, eşim, çocuklarım, ve bu yazıyı okuyan sizler her şeyin Sahibi ve Hakimi olan Rabbimizin En Sevgilisinin Ümmeti olabilme nimetine sahibiz. Bu nimete hiçbir emek harcamadan sahip olan bizlerin, bu nimete layık da olabilmemizi Rabbimizden dilemeliyiz.

Miraç Gecemiz mübarek olsun.

Bilge Kamile

 

 

 






Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !